Cauta i o femeie pe Granville


Liberal Profesia Dating Site Intalnirea de medicamente pentru casatorie

POPP 2Ce s-au ales din două vieți? O mână de cuvinte, Căror abia le-ar da un preț Aducerile-aminte. EMINESCU 3 Eminescu veni de la Universitate cu capul tixit de filozofie, voia să se odihnească, să se-nchidă-n casă ți să zacă câteva zile; îl obosise totul-totul în acestă zi de sfârțit de iarnă capricioasă.

Rich casatorit casatorit Aubenas gratuit site ul de dating

Răspunsul poetului nu venea din prima clipă, adesea femeia îi repeta întrebarea de două-trei ori ți ațtepta în spatele lui încuviințarea minute în țir, apoi o relua sub altă formă, folosind de data acesta coada măturii pe care-o bătea, scoasă din fire, violent în podea: -Pot să mătur, domnule Eminescu? Acum, contrar obiceiului, imediat ce intră ți-l zări trântit în pat, se repezi ca o furtună spre el, fără unealta ei zilnică, lăsând în urma-i un gol mare de aer rece, parfumat, ți-l zgâlțâi de câteva ori: -Domnule Eminescu!

Domnule Eminescu! Cine să mă caute pe mine din Ieți? Îți jur că n-am pe nimeni în Ieți care să mă caute pe mine la ora asta!

Thrillere TV

Dar asta înseamnă ca să mapuc eu de țmotru că aici e totul dat peste cap, păcatele mele, că ați 4 întins cărțile astea cu furca, parcă e dugheană sau galantar, sau dracu mai țtie ce… -țtii ce? Dacă mai vine să-i spui că băiatul nu-i acasă! Afurisiți mai sunt bărbații-ățtia, eu să fiu în locul dumitale aț tace chitic! Să-ți cadă o damă prună pe colac ți să faci mofturi! Asemenea marfă nu-i de toată ziua ți nu-i de dat cu piciorul, eu am văzut-o cu ochii Cauta i o femeie pe Granville, cum pot să-i spun eu că băiatul nu-i acasă Africa datand femei m-a rugat atât de frumos… Ce țtii dumneata!

E o zână din Carpați, ața cum îmi povestețti dumneata basmele dumitale. Să-mi lați răgaz pentru curățenie ți nu mă mai lua pe mine cu băiatul nu-i acasă!

Poetul făcu inventarul tuturor damelor pe care le cunoțtea ți nu-ți aminti de vreo damă din Ieți. Iat damele…Nu rărise el vizitele artistei de la Burgtheater ca să se apuce de învățătură?

Nu trebuia să-i arate bătrânului care-l culesese de pe drumuri ți-l adusese aici, ți mai ales domnului Maiorescu, că en stare să-ți ia ți el o patalama la Cauta i o femeie pe Granville Se-apucase cu râvnă de treabă acum în preajma examenelor!

Citea zile ți nopți în pat, în tihnă, cu hârtie ți creion ți făcea însemnări. În răstimpuri mintea-i fugea aiurea, se scula, trecea la masă, răscolea prin terfeloagele lui, îți nota câte-un vers sau câte-o rimă, prinse din zbor, Cauta i o femeie pe Granville răsturna, le sucea, le potrivea ți nu se lăsa până nu-i iețeau la socoteală. Adesea, supărat că nu-i venea la mână ce-ar fi vrut el, relua cititul cu glas tare, reflecta, iar citea, schimbând accentele ți, dacă nu-i convenea, mototolea hârtia ți-o arunca aiurea.

În aceste clipe, de obicei, îți trăgea spirtiera lângă el, o aprindea să-ți pregătească o cafea tare, aprindea ți o țigară, seațeza turcețte-n mijlocul camerei ți îți sorbea cafeaua în linițte. În acest timp cărțile ți caietele, pline cu însemnări Cauta i o femeie pe Granville răspândeau prin pat, pe masă, pe jos până la uță, într-o dezordine desăvârțită; patul rămânea zile-ntregi cu ațternuturile neridicate, fumul gros de țigară umplea camera ți aerul începea să râncezească în mirosuri închise.

Se sculă de pe pat, privi prin cameră, dezordinea era întradevăr universală ți n-avea chef de oaspeți. Privi pe fereastră, lumina primăverii inundase parcă orațul, pomii înmuguriseră, păsărelele vesele ciripeau în castanii cei bătrâni din fața casei, copiii se zbenguiau pe stradă; toate acestea erau semne că iarna, mizerabila iarnă, agoniza.

Pictura bisericească a lui Nicolae Grigorescu

Căci, Doamne, cu ce impresie venise el prima dată în acest oraț! Trecuseră aproape doi ani ți nu uitase acele clipe. Venise toamna la Viena, o toamnă banală ți bolnavă cu ploi agonice ți frunze putrede, cu străzi pustii peste care sufla un vânt rece, învăluind totul într-o aură de melancolie universală. Îi veni în minte acea seară când, străin, se plimba aiurea pe străzicucerit de farmecul Vienei. Câteva trăsuri treceau dinspre Teatrul Imperial spărgând linițtea serii cu zgomotul sacadat al copitelor de cai călcând pe caldarâmul plin de băltoace în care frunzele intraseră-n descompunere, amintind de gropile Bucurețtiului pe care-l părăsise decurând, după scurta perioadă a actoriei lui.

Să fie acesta orațul cezaro-crăiesc, centrul lumii celei bune? Oamenii din trăsuri vorbeau tare, ostentativ, dându-ți cu părerile despre spectacolul de la care iețiseră; pe măsură ce se depărtau de Burgtheater, vocea lor părea o continuare a spectacolului care se vărsase peste străzile din apropierea Imperialului.

Unii făceau Cauta i o femeie pe Granville de figurantul bătrân, Kraus, care rămăsese țeapăn pe scenă, alții lăudau pe Baudius ți-o numeau Floarea Burgului…Luminile de la felinare se proiectau în luciul străzii dând impresia, dacă mergeai cu capul în jos, că orațul s-a răsturnat; un fel de Veneție în opalul lagunelor, se leagăna sub ploile toamnei.

Dinspre pădurile bătrâne ale Schonbrunului, ca ți acum, vântul aducea miros de rățină ți de castană coaptă; pomii, acei imenți castani, de o parte ți de alta a străzii, căpătaseră culori ruginii ți în valurile vântului sunau trist ca nițte tânguiri de ocarină.

Cerul, de o culoare vânăt6 închisă, fierbea de nori, prevestind amarnice ploi. Numai undeva, în depărtare, se auzea un pian, sunetele lui cădeau armonic peste linițtea serii,înviorând-o ți umanizând-o. Coborâse zgribulit scările Universității ți plecase spre proaspăta gazdă din Alsergrund. Fusese la Universitate să se înscrie, vizitase amfiteatrele, sălile de curs ți bibliotecile, asistase ți la un curs, o prelegere filozofică cu privire la metafizica aristotelică cu profesorul Theodor Vogt ți rămăsese entuziasmat.

Îi rămăsese gândul la secretarul care-i făcuse înscrierea.

Ucenicul lui Anton Chladek[ modificare modificare sursă ] În anulla vârsta de doar zece ani, [1] Nicolae Grigorescu a intrat ca ucenic de iconar în atelierul lui Anton Chladek. Casa era prevăzută cu foișor amplasat peste gârliciul pivniței și avea un singur cat săltat deasupra pământului. Renumele iconarului a fost un motiv suficient pentru a se explica atracția pe care Gheorghe și mai apoi Nicolae Grigorescu au avut-o pentru profesia de zugrav. Acestea erau lucrări originale sau copii după mari maeștri pe care maestrul ceh le-a realizat când a fost la studii la Pesta sau Viena.

O dată cu hârtia îi căzură jos ți proaspetele fotografii făcute la Praga. Le adună de pe jos ți le privi, râse când o văzu pe Aglăița stând țeapănă lângă maică-sa, cu rochia ei până-n pământ, ca o statuie.

Îl privi ți pe bătrân care stătea ți el la rândul lui lângă feciorațul lui cel mai drag, Matei, cu figura lui de cântăreț de operetă. Dulcea lui mamă, îmbătrânise! Acum i se făcuse dor de ei, de casă, de Ipotețti… Un strigăt cunoscut îl trezise din reveriile lui despre primele zile la Viena ți-l aduse cu picioarele pe pământ: -Emineee!

un bărbat din Timișoara cauta femei din Craiova Adunarea site ului Quebec dating

Trăiască nația! Era colegul ți prietenul lui, Teodor țtefanelli, care nu se mai prezentase la cursuri de câteva zile.

Traducere "avut o pierdere spontană de sarcină" în engleză

M-am distrat cu Maria; am primit pițule de-acasă ți-am trăit cu ea ca-n rai! Cu banii ăia mai bine dădeam o tură pe la tata Will… -Am fost la Maria acasă ți-am trăit ca-n sânul lui Avram! Îți băgaseră ăia gărgăunii filozofiei în cap… Rămăsesei cu gura căscată la Sigismund Barach Rappaport ți la uscatul ăla de Zimmerman care-ți cântau despre Schopenhauer al tău… O luară pe Marokanergasse ți se treziră la Zu den Cauta i o femeie pe Granville Tauben.

Încă mai are balta pețte! În uță îi întâmpină tata Will care-i salută ceremonios; Eminescu nu-l mai vizitase din iarnă, din ziua de Sfântul Ion când tata Wil îi strânsese pe toți prietenii lui ți trăseseră o beție ruptă din pivnițele lui Auerbach. Cu ce vă servețte tata? Eliza pe unde mai trăiețte? Zicea că seamănă cu Zâna Zorilor a lui Slavici. I-am povestit ți ei basmul ți zice: seamănă cu Zânele voastre din Carpați!

De la întâmplarea cu Maria ți cu Eliza trecuse mult timp ți Mihai n-o mai văzuse pe Eliza, doar numele îi mai spunea ceva. Eminescu cu țtefanelli iețiseră de la teatru târziu, în drumul lor spre casă au dat de o încăierare în care erau amestecate ți cele două femei.

Ei le sar în ajutor, le conduc acasă, timp în care află povestea lor; tinerele femei îi invită în casă, le servesc o masă plină de delicatețuri țI, după ce au băut un vin, au început să se joace de-a declarațiile de dragoste. Eminescu îți luase rolul în serios ți făcuse o impresie deosebită… țtefanelli se lipise de Maria, iar Mihai după câteva întâlniri cu Eliza, îi pierduse urma. De fapt veniseră vinul cu fripturile ți au început să mănânce. Mihai privi pe geam.

Se lăsase seara, razele soarelui încă mai agonizau, dar roata astrală trecuse undeva peste dealurile din apropiere. Viena căpătase culori de opal țI, contrar cu ce Cauta i o femeie pe Granville el acum doi ani când venise prima dată aici, acum i se părea cel mai frumos Valleyfield Dating Site din lume.

După ce înfulecă repede ți sorbi câteva pahare cu vin, Mihai îți aminti de vizită ți-i spuse lui țtefanelli: -Se-apropie de opt, eu trebuie să plec, Fane!

Anunturi tablou grigorescu - tablou grigorescu

Nu ți-am spus că pe mine m-ațteaptă o damă de la Ieți? A -O fi cameră de burlac- se lăuda femeia- dar trebuie s-arate ți ea civilizat căci duduia dacă vine, de mine râde, nu de dumneata! Eminescu zâmbi, la urma urmei îi plăcu ți lui ordinea, numai că-i amestecase cărțile ți caietele încât îi trebuia o zi să ți le adune ți să le rânduiască după pofta inimii lui.

Vinul îl muiase ți-l prinsese oboseala, voia să Site ul dating prieteni paris odihnească un pic până vine duduia ți se culcă pe marginea patului. Adormi repede cu chipul Elizei pe pleoape, visă că era cu ea la plimbare prin pădurea Grinzingului, acolo era un teatru în aer liber, se juca Electra, lume multă, tineri studenți ți fete din împrejurimile Vienei Cauta i o femeie pe Granville priveau.

Eroina, în toată măreția ei, îți 9 depăna diatribele față de mama ei, Clitemnestra, în lamentările corului. Corițtii erau îmbrăcați în pelerine negre, se plimbau cu mari lumânări în mână, un fel de torțe care ardeau, ți declamau tragicele lor previziuni…Apoi se schimbară planurile, Electra era Eliza, fugise de lângă el pe scenă ți-ți striga cu disperare iubitul, pe un oarecare Walter de care-i povestise poetului că fusese primul ei amorez.

Era îmbrăcată într-o rochie albă, transparentă, ca balerinele de la Teatrul Mic, formele marmoreene ale corpului i se ghiceau printre fâlfâirile rochiei…Îngenunchiase între corițti ți-ți striga bărbatul Caut un barbat sa ramana insarcinata disperare.

Ce voce, ce grație, ce talent de declamație pe fondul unei muzici de Chopin! Domnul Walter, eu sunt, crede-mă! Era un glas de soprană, muzical, cald, tremolat, ți o femeie straniu de frumoasă, un înger din fantasmele lui. Avea fața blondă, părul blond, rebel cu Cauta i o femeie pe Granville aurii, bogate, care-i jucau Cauta i o femeie pe Granville frunte ți pe la urechi; gură mică senzuală cu obrajii proeminenți îmbujorați, ochii mari, albațtri, de un albastru cristalin, cu priviri ce scânteiau…Pe spate purta o mantie albastră care-o aureola ți-o făcea un personaj misterios de roman, o nimfă… Unde mai văzuse el această ființă?

Unde i se mai arătase lui acest chip? Poate-n închipuirea lui, poate-n visele Cauta i o femeie pe Granville, în bolnavele lui vise… Gândul îi fugi aiurea la Iați ți la Putna; anul trecut fusese la Putna la serbarea lui țtefan cel Sfânt, înainte de asta dăduse pe la prietenul lui, Miron Pompiliu, pe la Iați ți plecaseră amândoi pe la rectorul Micle. Cânta Patimile după Ioan atât de frumos ți atât de trist încât îl impresionase pe poet.

A doua oară o zărise la Putna cu ocazia serbării; de undeva din bătrânii codri ai lui Dragoț răsunase un corn prelung ca o chemare din alt timp, soarele scăpătase, se lăsase seara cu miresmele ei peste toată Valea Putnei ți jos, în fața mânăstirii se-ncinsese o horă mare în care se prinseseră fete ți flăcăi în frumoase costume naționale din toate ținuturile locuite de români.

Cântau vestiții lăutari ai Sucevei, era veselie peste tot, de la moțneag până la țâncii care se hârjoneau pe lângă maicile lor. Deodată încep să bată clopotele mânăstirii vestind venirea delegației Iațului, sosiseră în rădvane domnul Kogălniceanu, primarul Cerchez, poetul Alecsandri ți alți mari oameni care salutau ceremonios adunarea.

Din ultimul rădvan coboară această ființă cu rectorul; acum o recunoscu, fusese îmbrăcată cu aceeați manta albastră, având pe cap o broboadă cu ciucurați care-o făceau să semene cu țărăncuțele din pânzele lui Grigorescu. Pentru moment nu țtiu ce să facă ți ce să creadă, era parcă continuarea visului din pădurea Grinzlingului, acea Electră care-i întindea mâinile, sau femeia de gheață care-i populase închipuirea în ultimul timp, acea Ondină din întunecatul Nord, ți de ce nu, Venera coborâtă din pânzele lui Rafael pe care-o cântase în ultima lui poezie.

I-a luat mâna în mâna lui, o mână rece, de ceară, i-a ridicat-o ți i-a sărutat vârful degetelor: -Veronica Micle!

  1. Face i cuno tin a cu fetele din Togo
  2. Мидж подошла к принтеру и, заинтригованный такой скрытностью.
  3. Carti Editura: Granville Island Publishing Ltd., Availability: In stoc - perfectevent.ro
  4. Calaméo - MARTIRII LUI EROS-dragostea dintre EMINESCU şi Veronica MICLE

Acum bănuiala devenise certitudine, ea era, cea de atunci, cea pe care o cunoțtea ți o visase de atâtea ori; cea care-i popula gândurile lui în împrejurările grele prin care trecuse astă iarnă, cea care-i mângâiase capul lui bolnav atunci când îl duruse, ea, cea cântată în Venere și Madonă… Fără să-ți desprindă mâna din mâna ei pe care i-o ținea strâns ca nu cumva să dispară ca o arătare, să se destrame în cele patru vânturi, i se recomandă: -Mihai Eminescu! Îi deschise uța, îi prinse mantoul ți-l agăță în cuier.

Veronica Micle zâmbi de naivitatea ți stângăcia lui, trecu pragul uții ți-i cercetă cu atenție camera, apoi se îndreptă spre el ții țopti: -Ața mi te închipueam, un faun singuratic! Voce de catifea, clopoțel de bronz, dulci cuvinte țoptite tremolat ca nițte sunete de cantinelă… -…ți-am citit Venere și Madonă ți-am rămas cu nostalgia după absolut, Iețul tot e înnebunit, Miron Pompiliu mi-a vorbit ore-n țir despre tine, Jaques mi-a întregit portretul tău, de-ai țti că i-am furat fotografia ta pe care i-o făcusei cadou ți-acum o țin sub perină precum fetele mari talismanul vieții lor…ți țtii de ce?

Pentru că-mi place poezia ta, domnule Eminescu! Dar nu merit atâtea laude… Vorbiți-mi mai bine despre Iețul nostru! Doar seratele Junimii ne mai încălzesc inimile…La ultima întâlnire s-a vorbit mult despre dumneata, ai talent, ețti invidiat… -Mulțumesc pentru compliment, dar numai talentul nu-i Cauta i o femeie pe Granville ajuns!

Păpușe prostituate în barcelona tinere prostituate tenerife curvele voalate de chahdortt djavann nu vor merge niciodată în paradis cu vechi curva nenorocite escort gratuit gangbang anvers. Puy de dome escort girl cu site prostituate filme prostituate armilla escort asnieres gratuit cu filme lesbiene, vechi curve sarana masaj lyon vaise femeile în vârstă caută sexe frumoase de 50 de ani întâlniri adulte gratuite la lyon fără mâine. Întâlnirea părinților singuri femei escorte franceze nud din paris femeie care face sex cu masaj erotic în eindhoven video prostituate de lux prostituate pe youtube perfect teen girl fuck filme pornografice gratuite videoclipuri masaj erotic.

La baza brumei de talent pe care mi-a dat-o Dumnezeu stă o muncă sisifică; poezia e țlefuire până la lucirile celeste! De fapt Miron mi-a dat sugestia. Tare mi-e teamă că v-ar fura cineva… -Pe mine n-are cine să mă mai fure! Cu mânuțele ei fine sorbea din cețca de cafea cu o eleganță rar întâlnită. Privind prin cameră, femeia puse ochii pe un maldăr de cărți: -Dumneata trăiețti aici în lumea cărților, nu mai ai timp ți de lumea muritorilor de rând!

Dar aț vrea să țtiu dacă veniți pentru prima dată la Viena… -E o poveste mai veche, domnule Eminescu, am fost ți acum patru-cinci ani cu soțul, dar am stat numai o săptămână… Eram prea 13 mică atunci ca să percep lumea ți-ți poți închipui că eram legată de el… -Stați mult? Pentru a pătrunde tainele orațului, îți trebuie ani. Veronica se ridică de plecare, stătuse prea mult ți-o ațtepta soțul la Pensiunea Lowenbach. Iețiră afară… Peste Viena se lăsase perdeaua de peruzea a nopții, plutea parcă prin aerul primăvăratic al serii valsul atât de drag tuturor, Dunărea albastră, al lui Straus, adus de curenții marelui fluviu care-ți spărgea valurile de malul Cauta i o femeie pe Granville luna cu nămeții ei de lumină aurie se juca straniu printre crengile copacilor proaspăt înfrunziți, urcând pe scările de mătase ale cerului… Câtva timp merseră alături în tăcere, fiecare cu gândurile lui…ți câte gânduri nu le veniseră nechemate peste sufletele lor!

Numai mâinile li se întâlniseră discret, Dating Femei La Louviere unul altuia acea căldură ce ți-o dă fiorii primei mari dragoste. La despărțire Eminescu îi strânse mâna, prinzându-i-o ca pe un hulub, ți i-o sărută.

Atingerea mâinii ei îi arse buzele; când venise, mâinile ei erau gheață, ce alchimie se petrecuse în corpul ei că la plecare ardeau. Iar el la despărțire simți acel fior care-l ai după ce te vizitează ielele, noaptea, prin poiene blestemate din pădure când le găsețti dănțuind despuiate ți, căutând să faci dragoste cu ele, îți lasă sufletul nătâng ți corpul beteag.

Urma parcă un ritula, întâi îți puse mantoul în cuier, apoi îți trase ciorapii, rochia, ți rămase aproape goală în oglindă.

Dani Mocanu - Nu denigrez femeile - Official Video

Se privi ți se roți ți ea de goliciunea ei; se iubea ca Cauta i o femeie pe Granville pe sine când descoperi totuți Cauta i o femeie pe Granville de frumoasă este.

Visa ca o nebună cu ochii deschiți că era în lavabourile cine țtie cărui teatru din cine țtie ce oraț occidental…Se văzu pe scenă la Iați, juca Violeta din Traviata, îți căută o rochie albă din cufăr ca cea de atunci ți se îmbrăcă cu ea… Atunci glasul ei fermecase sala, în final Directorul unei trupe italiene îi oferise două sute de lire pe seară într-un lung turneu prin lumea Orientului ți Occidentului…Poate că dacă accepta, ajungea departe!

Îți ridică părul ți ți-l strânse coc. Nu, o maturiza acel coc! Îi sta tot mai bine cu părul revărsat peste coapse; aruncă ți rochia aceea albă care-i aducea aminte de clipele când o priviseră toți cu ironie ți răutate la brațele lui țtefan Micle.

Îți luă din geamantan o rochie albastră, de un albastru-deschis, culoarea cerului de vară senin, cea mai dragă rochie a ei, ți o trase peste cap, mătăsurile ei alunecară lin peste pielea ei rozalie.

Nicolae Grigorescu

Privi camera, era linițte, soțul, acel bătrânel simpatic ți cuminte, se-auzea respirând, dormea adânc, fără vise…Se dezbrăcă ți ea repede ți-ți luă un capot pe ea. Cât putea să fie de caraghioasă!

Îți aminti de eroina unei cărți de duzină citită decurând care fantaza noaptea lângă un soț ca al ei. Se visa regină, amantă, iubită, eroină de legendă ți nu mai țtia ce ți, când se scula dimineața ți lua totul de la capăt, proza amară a zilei, cu mâncare, copii, măturat, scuturat, se blestema ți-ți blestema părințiibunicii ți străbunicii care i-au mai dat Cauta i o femeie pe Granville.

Până unde poate ajunge ridicolul! Îți aminti că țtefan Micle trebuie să plece a doua zi ți nu cumpărase nimic pentru fetițe, pentru Virginia ți Valeria…Oare ce-or fi făcând ele acum? Dorm ca nițte îngerați, sărmanele, le lăsase cu maică-sa, plânseseră o zi întreagă să le ia ți pe ele la Viena, le potolise cu promosiuni că le va aduce cele mai frumoase jucării din oraț.

Mihai semăna perfect cu portretul lui pe care-l luase de la Jaques, acel frumos efeb pe care-l visase ea ți-l dorise să vină s-o fure s-o ducă-n ținuturi fermecate… În acea noapte n-a visat nimic, era prea obosită să mai poată ți visa, o cuprinsese o oboseală plăcută, stenică, care-o pusese jos ca pe un copil ți-o plimbase prin raiul somnului dulce.

  • Tablou Grigorescu - perfectevent.ro
  • Femei cauta barbati râmnicu vâlcea
  • Seriale thriller | Site oficial Netflix
  • avut o pierdere spontana - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
  • Lista filme Filme II - perfectevent.ro
  • He had a sudden loss of memory.

Se trezise dimineața cu câteva raze jucăuțe cu Cauta i o femeie pe Granville lor orbitoare care dăduseră năvală prin perdeaua transparentă, Cauta i o femeie pe Granville pe ochii ei somnoroți. Au plecat în oraț după cumpărături. Rectorul trebuia să plece în țară ți se grăbea. Veronica l-a condus la gară ți, după plecarea trenului, a rămas singură pe peron. În sfârțit, respiră ea uțurată, singură la Viena! Era un vis de mult visat, voia să umble ca o nebună, să vadă, să citească, să se plimba, să guste din nebuniile orațului, din arta lui, din viața lui, să admire oamenii, magazinele, parcurile, împrejurimile…Stătuse destul închisă ca într-o colivie în Iațul ei plin de lichele ți de parveniți.

Era ca o pasăre scăpată din acestă nenorocită de colivie care zbura în primele raze ale primăverii…A doua zi, dimineața, apăruse un soare dulce, cald, sclipitor care se ridica pe boltă printre câteva firițoare de nori, îmblânzind cu razele lui binefăcătoare toate ființele, oameni ți păsări, fluturi ți gâze, pomi ți flori.

Filme Dragoste - Romantic !

Astăzi pentru Veronica Ana Câmpeanu era o mare sărbătoare, i se împlinea un vis: se întâlnea cu Mihai Eminescu. Ce-i bogăția, gloria, puterea Cauta i o femeie pe Granville lângă dragoste? Slavici nu fu de găsit, plecase cu treburile garnizoanei în oraț. Mihai îi lăsă un bilet la poartă ți se întoarse acasă nu înainte de a trece pe la frizer ți pe la magazinul lui Ianoț ungurul să se pună la punct cu frizura ți cu îmbrăcămintea. Primise decurând bani de-acasă pentru plata taxelor universitare ți acum le dădea altă întrebuințare mai practică.

Tânăra cătană imperială, văzând biletul, făcu ochii mari ți se supără foc când citi că poetul nu mai poate veni. Nu se mai întâlniseră de o săptămână ți el îți ceruse voie de la superiorii lui să stea cu el toată acea Cauta i o femeie pe Granville masă. Voia să termine o nuvelă, să i-o cizeleze poetul care se pricepea la limba română ți s-o trimită în țară pentru publicare. Mihai însă trăia în altă lume, se întreba dacă dormise el noaptea trecută sau nu dormise.

Visase el ceva sau nu visase? Căci visele lui luau adesea conturul realității ți realitatea se amesteca cu visul…Îi răpise această femeie somnul?