Legea i site ul de dating.


ARTICOLUL 3 Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal 1 Furnizorul unui serviciu de comunicații electronice destinat publicului are obligația de a lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării securității prelucrării datelor cu caracter personal.

Dacă este necesar, furnizorul serviciului de comunicații electronice destinate publicului va lua aceste măsuri împreună cu furnizorul rețelei publice de comunicații electronice. Astfel de măsuri tehnologice de protecție trebuie să asigure faptul că datele devin neinteligibile persoanelor care nu sunt autorizate să le acceseze.

Legea i site ul de dating

Notificarea prevăzută la alin. Evidența va include numai informațiile necesare în acest scop. La cerere, aceștia oferă ANSPDCP informații despre procedurile respective, numărul de solicitări primite, justificarea legală invocată în solicitare și răspunsul oferit solicitanților.

Legea i site ul de dating

ARTICOLUL 4 Confidențialitatea comunicărilor 1 Confidențialitatea comunicărilor transmise prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice și a serviciilor de Ce sa spun site ul de dating electronice destinate publicului, precum și confidențialitatea datelor de trafic aferente sunt garantate.

ARTICOLUL 5 Datele de trafic 1 Datele de trafic referitoare la abonați și utilizatori, prelucrate și stocate de către furnizorul unei rețele publice de comunicații electronice sau de către furnizorul unui serviciu de comunicații electronice destinat publicului, trebuie să fie șterse sau transformate în date anonime atunci când nu mai sunt necesare la transmiterea unei comunicări, cu excepția situațiilor prevăzute la alin.

Abonatul sau, după caz, utilizatorul își poate retrage oricând consimțământul exprimat cu privire la prelucrarea datelor de trafic.

Legea i site ul de dating

Facturarea detaliată 1 Abonații primesc facturi nedetaliate. ARTICOLUL 7 Prezentarea și restricționarea identității liniei apelante și a liniei conectate 1 în cazul în care este oferită prezentarea identității liniei apelante, furnizorul serviciului de comunicații electronice destinat publicului are obligația de a pune la dispoziție utilizatorului apelant pentru fiecare apel, precum și abonatului apelant pentru fiecare linie, printr-un mijloc simplu și gratuit, posibilitatea de a ascunde identitatea liniei apelante, indiferent de țara de destinație a apelului.

Legea i site ul de dating

Furnizorul serviciului de comunicații Legea i site ul de dating destinat publicului are obligația de a pune la dispoziție utilizatorilor sau abonaților un procedeu simplu și gratuit pentru exercitarea acestor drepturi.

Informarea abonaților este gratuită și se realizează înainte ca aceștia să fie incluși în registrele respective.

Legea i site ul de dating

La expirarea celor 45 de zile lucrătoare, în cazul în care abonații nu și-au exprimat voința în sens contrar, datele necesare identificării lor sunt incluse. ARTICOLUL 12 Comunicările nesolicitate 1 Este interzisă efectuarea de comunicări comerciale prin utilizarea unor sisteme automate de apelare și comunicare care nu necesită intervenția unui operator uman, prin fax ori prin poștă electronică sau prin orice altă metodă care folosește serviciile de comunicații electronice destinate publicului, cu excepția cazului în care abonatul sau utilizatorul vizat și-a exprimat în prealabil consimțământul expres pentru a primi asemenea comunicări.

L din 31 iulie Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.

Legea i site ul de dating