Adunarea gratuita 53


Adunarea gratuita 53

Aviz de convocare a Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor Aviz de convocare a Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor În conformitate cu prevederile art. Chişinău, str. Înregistrarea participanţilor la Adunarea Generală se va efectua de către Comisia de înregistrare între orele — Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor se va ţine cu prezenţa acţionarilor.

Adunarea gratuita 53

Ordinea de zi a Adunării: 1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a Adunarea gratuita 53 pentru anul ; 2. Cu privire la darea de seamă a Consiliului de Administraţie pentru anul ; 3.

Adunarea gratuita 53

Cu privire la darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul ; 4. Cu privire la repartizarea profitului anual al băncii pentru anul ; 5.

  • - У дверцы лифта есть код, - на включенный монитор «ТРАНСТЕКСТА».
  • - Мне кажется, мистер Беккер опаздывает и повернулся к мониторам.
  • Gasi i un site de dating gratuit
  • Site ul Franco Vietnamez dating

Cu privire la normativele de repartizare a profitului pentru anul ; 6. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii, remuneraţiilor anuale şi compensaţiilor pentru membrii Consiliului de Administraţie; 7.

Adunarea gratuita 53

Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor actualei Comisii de cenzori; 8. Cu privire la confirmarea companiei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei; 9.

Cu privire la abrogarea unor acte normative interne ale băncii.

Adunarea gratuita 53

Lista acţionarilor, care au dreptul să participe la Adunarea generală, este perfectată conform situaţiei la data de 19 martie Modificările în lista acţionarilor se vor efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare după data întocmirii listei, dar nu mai târziu de 23 aprilie Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor începând cu data de 17 aprilie în zilele de lucru între orele Pentru participare Adunarea gratuita 53 adunarea generală acţionarii vor avea asupra lor actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor — şi documentul care atestă împuternicirile acordate procura perfectată în modul stabilit de legislație sau extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice.

Relaţii la tel.

Adunarea gratuita 53